My w mediach, Okiem ekspertów

Porada żywieniowo-dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci?

Porada żywieniowo-dietetyczna dla kobiet w ciąży i małych dzieci dostępna i finansowana ze środków publicznych?

Zaczynamy od dobrej wiadomości! Jak dowiadujemy się z Rynku Zdrowia: w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 przewidywane jest, że od 2017 r. porada żywieniowo-dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 0-5 lat finansowana ze środków publicznych będzie dostępna. Wzmocniona ma być także rola położnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych w działaniach profilaktycznych.

To duży krok w dobrym kierunku i dobra prognoza dla naszych działań mających na celu wpisanie takiego świadczenia do koszyka świadczeń gwarantowanych 🙂 Dziękujemy.

Autorami wniosku złożonego do MZ są m.in fundacja My Pacjenci, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego oraz zespół konsultantów krajowych w dziedzinach diabetologii i pielęgniarstwa rodzinnego, a także lekarze z ośrodków specjalistycznych.

głodni zmian w walce o to, by porada żywieniowo-dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci była dostępnaPamiętacie ruch Głodni zmian, dzięki któremu wraz z blogerami udało się nam wspólnie zebrać ponad 10 tysięcy podpisów pod wnioskiem o to, by porada żywieniowo-dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci była dostępna i bezpłatna?

 

To był początek naszych działań. Wiemy, że kropla drąży skałę, dlatego trzeba było dalej drążyć temat, tam, gdzie o wszelkich zmianach decydują 🙂

spotkanie z panią posełPani poseł zgodziła się porozmawiać ze mną na temat proponowanych zmian. Zgodziła się, że mamy duży problem z chorobami dieto-zależnymi u dorosłych, oraz z otyłością wśród dzieci i dorosłych i trzeba podjąć działania by to zmienić.

Udzieliłyśmy też krótkiego wywiadu dla medexpress, by wyjaśnić, dlaczego porada żywieniowo-dietetyczna dla kobiet w ciąży i rodziców małych dzieci jest potrzebna, z punktu widzenia rodzica i dietetyka.

Profilaktyka jest   znacznie bardziej skuteczna i, co również ważne znacznie tańsza, niż leczenie. Z tym faktem zgadzają się wszyscy, nie wszyscy jednak są przekonani co do konieczności wpisania porady żywieniowo-dietetycznej, udzielanej przez specjalistę od żywienia do koszyka świadczeń gwarantowanych.

sejmNa spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, które odbyło się 22 czerwca, w którym miałam okazję uczestniczyć, usłyszeliśmy różne stanowiska. Ze strony Instytutu Matki i Dziecka wypowiedział się dr Witold Klemarczyk (minuta 18:03:40), że taka porada jest potrzebna, a dietetyk nie tylko pomoże prawidłowo żywić dziecko, by zapobiec otyłości, ale też by zapobiec wszelkim niedoborom u małych dzieci. Bardzo ważną opinię wyraziła Danuta Gajewska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki: działania profilaktyczne są skuteczne i nie trzeba tego udowadniać. Leczenie otyłości u dzieci jest trudne i mamy do tego niewielu specjalistów. Lecząc nieodpowiednio można wyhamować rozwój fizyczny dziecka, a wręcz go zatrzymać. Leczenie otyłości u dzieci to już jest za późno, to już jest porażka systemu. Była do doskonała odpowiedź na wypowiedź lekarki, według której taka porada mogłaby być potrzeba dla dzieci, które są otyłe.

Oby również projekt rozporządzenia dotyczącego żywienia zbiorowego (np w przedszkolach) został zmieniony. Obecnie proponowany znacznie odbiega od obecnie obowiązującego rozporządzenia, który jest krokiem w dobrą stronę i służy zmniejszeniu spożycia cukru, soli, a także potraw smażonych wśród dzieci. To niewątpliwie przyczynia się do zmniejszenia problemu otyłości.

Czy kiedykolwiek mieliście problem z zaparciami, biegunkami u dzieci, wątpliwości dotyczące rozszerzenia diety niemowląt?

Mamy nadzieję, że nasze działania szybko przyniosą prawdziwą dobrą zmianę 🙂

 

 

Odpowiedz