Oferta – szkolenie z rozporządzenia dla intendentów

Praktyczne warsztaty z Nowego Rozporządzenia

Dla intendentów oraz pracowników odpowiedzialnych za żywienie
w Przedszkolach i Szkołach oraz Szkolenia dla Ajentów sklepików szkolnych

Dotyczące Rozporządzenia z dnia 26.07.2016 w sprawie grup środków spożywczych, przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Szkolenia będą realizowane od września. Szczegóły już wkróce.